Orofaciaaltherapie

Met orofaciaaltherapie verhelpen we klachten aan het gezicht, het hoofd en de mond. Klachten in dit gebied kunnen grote en vervelende beperkingen geven in het dagelijks leven. Onze orofaciaaltherapeut brengt ze in kaart, stelt een behandelplan op en coacht u om beter te kunnen functioneren.

Orofaciale klachten

Orofaciale klachten bestaan onder andere uit hoofdpijn, pijn tijdens het eten, praten, lachen of aangezichtspijn. Ook duizeligheid of operaties aan het hoofd-hals-gebied kunnen problemen geven in het functioneren. De orofaciaaltherapeut kan behandeling en coaching bieden bij:

 • Kaakklachten
 • Aangezichtspijn en aangezichtsverlamming
 • Evenwichtsrevalidatie
 • Hoofdpijn
 • Klemmen en knarsen
 • Tinnitus
 • Klachten na hoofd-hals-chirurgie en –oncologie
 • Nekklachten

Orofaciaaltherapie, onze werkwijze

De orofaciaaltherapie begint met een uitgebreide intake van een uur. Hierin wordt een analyse gemaakt van uw functioneringsprobleem, uw wensen en doelen. Middels een uitgebreid onderzoek worden alle belangrijke factoren in kaart gebracht. Alle facetten van uw klachten worden dan belicht. Vervolgens wordt in samenspraak met u en eventueel met andere specialisten een behandelplan opgesteld. De orofaciaaltherapie kan bestaan uit:

  • Advies en coaching
  • Mobilisatietechnieken
  • Oefentherapie
  • Stabiliteitstraining
  • Triggerpointbehandeling en dry-needling
  • Ontspanningsoefeningen en bewustwording
  • Houdingstherapie
  • Littekenbehandeling
 • Duizeligheidsbehandeling

Erkende orofaciaaltherapeut

De orofaciaaltherapeut – soms ook kaakfysiotherapeut genoemd – is een fysiotherapeut die uitgebreid is geschoold in houding- en bewegingsproblemen in het hoofd-hals-kaakgebied. Onze orofaciaaltherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie (NVOF). Het NVOF staat borg voor kwaliteit, onder meer door eisen te stellen aan nascholing, door het hanteren van een klachtenregeling en een register waarin de erkende orofaciaaltherapeuten staan opgenomen.

Samenwerking met specialisten

Onze orofaciaaltherapeut werkt samen met de huisarts, tandarts, logopedist, orthodontist of medisch specialist, zoals een KNO-arts, kaakchirurg, gnatholoog of neuroloog.

Maak een afspraak

Bel 079-500 17 92 voor meer informatie over onze orofaciaaltherapie of maak een afspraak met onze orofaciaaltherapeut in onze locatie in Leiden.