Tarieven 2019

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben of die niet aanvullend verzekerd zijn, brengen wij per 1 januari 2019 de volgende tarieven in rekening:

Code Omschrijving Duur Prijs in € Per
1000 Zitting fysiotherapie 30 min 40,00 zitting
1200 Zitting manuele therapie 30 min 57,50 zitting
1000 Zitting echografie 30 min 57,50 zitting
1920 Telefonische zitting 10 min 10,00 zitting
1850 Screening 10 min 17,00 zitting
1864 Screening, intake en onderzoek 30 min 57,50 zitting
Intake Orofaciaal 60 min 97,50 zitting
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 60 min 60,00 uur
1301 Groepszitting voor specifieke behandeling

van twee personen

60 min pp. 34,00 uur
1302 Groepszitting voor specifieke behandeling

van drie personen

60 min pp. 28,00 uur
1303 Groepszitting voor specifieke behandeling

van vier personen

60 min pp. 22,00 uur
1304 Groepszitting voor behandeling

van vijf tot en met 10 personen

60 min pp. 19,00 uur
Toeslag voor uitbehandeling 15 min 15,00 zitting
Inrichtingstoeslag 10 min 7,75 zitting
Instructie/overleg ouders van de patiënt 10 min 7,75 zitting
1950 Verstrekte verband en hulpmiddelen Op aanvraag
1900 Eenvoudige korte rapporten 30,00 rapport
1901 Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten 79,00 rapport
1960 Niet nagekomen afspraak* 40,00 zitting

* Indien niet 24 uur vooraf afgezegd.