Klachten en aansprakelijkheid

De therapeuten van SMC Rijnland Fysiotherapeuten doen hun best u zo goed mogelijk te helpen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten of voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Klachten

Klachten kunnen uiteenlopen van verbeterpunten tot officiële klachten. Mocht u een klacht of verbeterpunt hebben, probeert u dan eerst dit te bespreken met uw therapeut. Daarnaast kunt u verbeterpunten ook melden via het contactformulier op de website. De praktijk is verplicht uw verbeterpunten vast te leggen en deze ter overweging mee te nemen in de verdere bedrijfsvoering.

Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn of levert het gesprek met uw behandeld therapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een klacht indienen. Voor officiële klachten neemt SMC Rijnland Fysiotherapeuten deel aan de Klachtenregeling van de beroepsgroep (KNGF). Op de consumentenwebsite van het KNGF vindt u meer informatie over deze en andere klachtenregelingen. Tevens kunt u hieronder de folder over de klachtenregeling van het KNGF en/of een klachtenformulier direct downloaden of hieronder invullen.


    Aansprakelijkheid

    SMC Rijnland Fysiotherapeuten is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade aan of van goederen van de patiënt in en rond gezondheidscentrum Leiden.

    Maak een afspraak

    Bel 079-500 17 92 voor meer informatie over klachten en aansprakelijkheid of maak een afspraak met een van onze fysiotherapeuten in onze locatie in Zoetermeer.