Diensten

Met onze sportfysiotherapie diensten Clubadvies en Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS) brengen wij topsporters op het hoogst mogelijke niveau.

Clubadvies

Ons Clubadvies hebben we ontwikkeld voor sportmedische samenwerking met sportclubs, sportverenigingen en sportcentra. Daarmee optimaliseren we de gezondheid en sportmedische begeleiding van sporters. We geven educatie, preventie, blessurebegeleiding en -behandeling en herstel in samenwerking met medische specialisten. Door ons Clubadvies kunt u rekenen op snelle diagnostiek, advies, behandeling en bemiddeling bij blessureleed.

Samenwerking

Voor aanvullende expertise werken wij samen met onder andere de podotherapeuten van Voetencentrum Wender en de diëtisten van Diëtistenpraktijk Goldsmith. Bij voetklachten maken wij echo’s en meet de podoloog zooltjes aan. Bij gezond afvallen wordt bij ons gesport en krijgt u advies over voeding van de diëtist. Indien nodig wordt er onderling doorverwezen.

Topsport Medisch Samenwerkingsverband

Topsporters hebben de beste medische begeleiding nodig. Wij omringen ze daarom met de beste sportartsen, sportfysiotherapeuten, sportmasseurs en andere medische experts. Eind 2007 is het project Gezond aan de Top gestart met als doel de medische begeleiding van topsporters op een hoger plan te brengen.

Coördinator van SMC Rijnland, Jaco de Wolf, is verheugd met de toetreding tot Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS). “Steeds meer (top)sporters weten de weg naar ons centrum te vinden. Met goede resultaten voor hen binnen de sport als gevolg. We zien het TMS hiervoor als een erkenning. Het past ook binnen de strategie van het SMC Rijnland voor de toekomst. Door samenwerking zorgen we voor kwaliteitsverbetering van topsportmedische begeleiding voor atleten voor nu en straks.”

Het Ministerie van VWS heeft hier in samenwerking met NOC*NSF een subsidie aan verbonden waarmee deze professionaliseringsslag deels financieel wordt ondersteund.

De belangrijke pijlers zijn:

  • Gekwalificeerd medisch personeel,
  • Kennisdeling op medisch vlak,
  • Marktconforme tarieven,
  • Goede begeleiding voor alle Categorie 1 Topsport programma’s.

Zorgafspraken

Kwaliteitsverbetering van topsportmedische begeleiding is een gezamenlijk doel van NOC*NSF, ministerie van VWS, Vereniging Sportgeneeskunde en de Federatie Sportmedische Instellingen.

Jaco de Wolf: “Wij garanderen dat er snelle, goede en adequate zorgafspraken liggen. De topsport stelt specifieke eisen aan de medische begeleiding en daardoor aan de inrichting van medische begeleidingsteams en de organisaties daaromheen. Sportmedische instellingen met een TMS-certificaat staan voor een kwalitatief hoogwaardig begeleidingsteam en gegarandeerde kwaliteit van de geleverde specialistische zorg.”

TMS voor bonden

Bonden en sportclubs hebben de afgelopen 2 jaren al kennisgemaakt met de aangescherpte voorwaarden voor financiering van topsport medische begeleiding. Een TMS is een uitgebreide sportmedische instelling met een sportarts, sportfysiotherapeuten en sportmasseurs. Daarnaast heeft een TMS met andere specialismen afspraken gemaakt over het leveren van snelle, goede zorg, zoals snelle doorverwijzing naar een radioloog, orthopeed of een voedingsdeskundige. Kortom, een TMS levert een bond of sportclub complete zorg van de beste specialisten.

Sinds 2011 mogen wij ons een erkend TMS noemen die de beste zorg biedt voor spelers en atleten.

Maak een afspraak

Bel 079-500 17 92 voor meer informatie over onze diensten of maak een afspraak met een van onze fysiotherapeuten in onze locatie in Zoetermeer.